KONTAKT OFERTA O FIRMIE / O NAS REGULAMIN JAK ZAMAWIAĆ ? JAK KUPOWAĆ ?

POLITYKA RODO

 HOME (STRONA GŁÓWNA)
 TELEWIZJA BEZ ABONAMENTU
 INSTALACJE ANTENOWE 
 MONTAŻ I SERWIS ANTEN
 DEKODERY UNIWERSALNE
 DEKODERY SATELITARNE
 MULTIROOM DLA DOMU
 TELEWIZJA ZAGRANICZNA
 WYKAZY KANAŁÓW
 TELEWIZJA CYFROWA
 TELEWIZJA NAZIEMNA 
 TELEWIZJA SATELITARNA
 TELEWIZJA BEZPŁATNA (FTA)
 TELEWIZJA PŁATNA (PAY TV)
 TELEWIZJA "NA KARTĘ" SMART HD+
 SMART TV (TV INTERNETOWA)
 TELEWIZJA ANGIELSKA
 TELEWIZJA NIEMIECKA
 POLSKA TELEWIZJA ZA GRANICĄ
 ZAGRANICZNA TELEWIZJA W POLSCE
 DEKODERY BEZ ABONAMENTU

POLITYKA RODO - [ RODO - ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest : Firma EXTREME-SAT Adam Szpoczek
adres: 43-518  Ligota, ul. Miliardowicka 55  zwany „Administrator”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych może być realizowany w następujący sposób

- listownie na adres: Extreme-SAT Adam Szpoczek , 43-518 Ligota , Miliardowicka 55
- przez e-mail: biuro@extremesat.p
l1. Co to jest RODO?

Pisząc i mówiąc „RODO” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt
prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE
z 1995 r.RODO tym się różni od dyrektywy 95/46/WE, że nie będzie implementowane, czyli nie będzie trzeba przepisów RODO
przyjąć w polskiej ustawie, jak to się dzieje w przypadku dyrektyw. RODO będzie bezpośrednio obowiązywać,
będzie bezpośrednio stosowane i bezpośrednio skuteczne. To oznacza, że – z bardzo niewielkimi wyjątkami – całe prawo ochrony
danych osobowych znajdziemy bezpośrednio w tekście RODO. Ten tekst można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
L z 2016 r. nr 119, str. 1.RODO zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Materiały:

• oficjalny tekst RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679& from=EN


Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Firma  EXTREME-SAT Adam Szpoczek z siedzibą w Ligocie, Miliardowicka 55

2. W JAKIM CELU GROMADZONE SĄ DANE?

Dane teleadresowe zbierane są w celu realizacji zamówień - dane te umożliwiają wysyłkę towaru do Klienta a także ułatwiają kontakt pomiędzy firmą a Klientem.Wprowadzone do systemu zamówień (przy wcześniejszym dokonywaniu zakupów/zamówienia) dane Klienta umożliwiają też przyśpieszenie procesu składania zamówienia w trakcie dokonywania ponownych zakupów w naszym sklepie.

3. KTO MA DOSTĘPD DO DANYCH GROMADZONYCH PRZEZ SKLEP extremesat.pl / sklep.extremesat.pl

Dostęp do gromadzonych danych teleadresowych i danych statystycznych ma jedynie aministrator strony internetowej
 / administrator systemu zamówień.Dane teleadresowe i statystyczne wykorzystywane są  jedynie w przewidzianych celach mających bezpośredni związek z realizacją Państwa zamówień i obsługą posprzedażową (wsparcie produktowe/techniczne względem nabytej
w naszym sklepie rzeczy). Korzystamy z powierzonych nam danych z należytą starannością zapewniajacej bezpieczeństwo Państwa danych.
zapewniajacej bezpieczeństwo Państwa danych.

4. PRZY UŻYCIU JAKICH NARZĘDZI GROMADZONE SĄ I PRZETWARZANE DANE ?

Firma Extreme-SAT korzysta z własnej strony internetowej do gromadzenia niezbędnych danych do realizacji złożonych zamówień.
Dodatkowo dane w celach sprzedażowych są wprowadzane do programu Fakturowo-Księgowego SUBIEKT.

5. JAKIE DZIAŁANIA PROWADZI FIRMA EXTREME-SAT DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA GROMADZONYCH DANYCH ?


Firma Extreme-SAT zapewnia bezpieczeństwo gromadzonych danych przez regularne aktualizowanie oprogramowania systemowego sklepu i strony www (w tym zabezpieczenie przed dostępem do systemu przez osoby niepowołane).6. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TE DANE ?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność dla wykonania świadczenia usługi = realizacji zamówienia Klienta / dokonania transakcji sprzedaży.Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie na jaki wyraziłeś zgodę.
W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji Twojego zamówienia
i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.7. JAKIE NARZĘDZIA SĄ UDOSTĘPNIONE KLIENTOM DO ZARZĄDZANIA SWOIMI DANYMI ?


Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem przedstawienia informacji o przetwarzanych na swój temat danych, ograniczeniem ich przetwarzania oraz sprostowania  danych .
Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
Klient może także w każdej chwili zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych / konta Klienta z systemu sklepu.

e-mail do administratora strony : biuro@extremesat.pl


8. DO KIEDY BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE ?

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to niezbędbne dla celów, 
w jakich zostaly one pobrane lub też stosownie do wymogów przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.


9. Każdy klient ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych


10. PRAWA ZWIĄZNE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Przysługują Pani/Panu następujące prawa związne z przetwarzaniem danych osobowych

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym")

Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

  1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
  2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
  3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
  4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
  5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;
  6. dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)
- prawo żadnia ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturtyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym ndającym się do odczytu maszynowego/komputerowego.
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem 

Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Administrator posiada dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to Administrator może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Kontakt

Firma zbierająca dane (właściciel serwisu internetowego extremesat.pl) :
Extreme-SAT Adam Szpoczek , ul. Miliardowicka 55 , 43-518 Ligota
.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności,
prosimy o kontakt korzystając ze strony
kontakt