KONTAKT OFERTA O FIRMIE / O NAS REGULAMIN JAK ZAMAWIAĆ ? JAK KUPOWAĆ ?

ZASADY ZWROTÓW

 HOME (STRONA GŁÓWNA)
 TELEWIZJA BEZ ABONAMENTU
 INSTALACJE ANTENOWE 
 MONTAŻ I SERWIS ANTEN
 DEKODERY UNIWERSALNE
 DEKODERY SATELITARNE
 MULTIROOM DLA DOMU
 TELEWIZJA ZAGRANICZNA
 WYKAZY KANAŁÓW
 TELEWIZJA CYFROWA
 TELEWIZJA NAZIEMNA 
 TELEWIZJA SATELITARNA
 TELEWIZJA BEZPŁATNA (FTA)
 TELEWIZJA PŁATNA (PAY TV)
 TELEWIZJA "NA KARTĘ" SMART HD+
 SMART TV (TV INTERNETOWA)
 TELEWIZJA ANGIELSKA
 TELEWIZJA NIEMIECKA
 POLSKA TELEWIZJA ZA GRANICĄ
 ZAGRANICZNA TELEWIZJA W POLSCE
 DEKODERY BEZ ABONAMENTU
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa Konsumencka) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy sprzedaży na odległość bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania towaru czyli dnia odbioru przesyłki kurierskiej. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat jak również inne zagadnienia natury formalnej  znajdują się
w
naszym regulaminie : http://extremesat.pl/regulamin.html
              .
Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.poz.827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art 34 ust. 2, art 35 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia
od umowy zawartej na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego- wynosi 14 dni
od momentu wydania rzeczy
(moment, w którym Kupujący ub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie
),
a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostarczany wraz z towarem
oraz stanowi załącznik Regulaminu.


4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć :


a) listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany w Rozdziale I Regulaminu.
b) w postaci elektronicznej i wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazny w Regulaminie.
(Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).


5. Odstępując od umowy, Klient zobowiązany jest załączyć dowód sprzedaży - oryginał lub kopię faktury VAT bądź paragonu.

6. Zwracany towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonalności towaru.


7. Zwrot towaru następuje na własny koszt i odpowiedzialność Klienta.
Zwracany towar powinen zostać przesłany przez Klienta na adres Sprzedawcy :

Extreme-SAT Adam Szpoczek, Miliardowicka 55 , 43-518 Ligota , woj. śląskie

8. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie odesłal Towaru,
Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz (towar) przedsiębiorcy nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. Zwrot należności nastąpi w formie przelewu na konto bankowe z którego otrzymany byl przelew
od Klienta a  w przypadku gdy wybraną formą płatności przez Klienta było pobranie - na konto wskazane przez Klienta.


12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta
o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
(Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia towaru). Zwrot kosztów dostarczenia dotyczy kosztu przesyłki od Sprzedawcy do Klienta i nie dotyczy kosztu odsyłki towaru przez Klienta (kosztu przesyłki zwrotnej towaru
od Klienta do Sprzedawcy).
Koszt zwrotnej przesyłki (koszt przesłania paczki z towarem od Klienta do Sprzedawcy)
ponosi Klient i opłata ta nie podlega zwrotowi.


13. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

14. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dzwiękowych
lub wizualnych albo programów koputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu,
jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.