KONTAKT OFERTA O FIRMIE / O NAS REGULAMIN JAK ZAMAWIAĆ ? JAK KUPOWAĆ ?

REGULAMIN

 HOME (STRONA GŁÓWNA)
 TELEWIZJA BEZ ABONAMENTU
 INSTALACJE ANTENOWE 
 MONTAŻ I SERWIS ANTEN
 DEKODERY UNIWERSALNE
 DEKODERY SATELITARNE
 MULTIROOM DLA DOMU
 TELEWIZJA ZAGRANICZNA
 WYKAZY KANAŁÓW
 TELEWIZJA CYFROWA
 TELEWIZJA NAZIEMNA 
 TELEWIZJA SATELITARNA
 TELEWIZJA BEZPŁATNA (FTA)
 TELEWIZJA PŁATNA (PAY TV)
 TELEWIZJA "NA KARTĘ" SMART HD+
 SMART TV (TV INTERNETOWA)
 TELEWIZJA ANGIELSKA
 TELEWIZJA NIEMIECKA
 POLSKA TELEWIZJA ZA GRANICĄ
 ZAGRANICZNA TELEWIZJA W POLSCE
 DEKODERY BEZ ABONAMENTU

Szanowny kliencie! Przeczytaj!

To Bardzo Ważne!

Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie towaru wewnątrz przesyłki, złóż od razu reklamację kurierowi i zażądaj wypisania protokołu szkody.
Protokół musi być wypisany zaraz po dostarczeniu przesyłki.Jeśli towar uszkodzony został mechanicznie dokładnie obejrzyj opakowanie i gdy zauważysz najmniejszy ślad na pudełku zaznacz to w protokole w rubryce Uszkodzenie opakowania zewnętrznego np. Zgniecenie.Pudełko nie musi zostać zniszczone, wystarczy że posiada niewielkie ślady (wgniecenia, zarysowania) świadczące o niewłaściwym obchodzeniu się z nim w transporcie.

Bez takiego protokołu firma kurierska nie uwzględnia reklamacji, jakie mogły powstać z winy przewoźnika podczas transportu.

INFORMACJE WSTĘPNE :

Zakupienie dekodera uniwersalnego jest tylko jednorazowym wydatkiem i nie zmusza do korzystania z oferty żadnej telewizji płatnej (DEKODER BEZ KARTY ODBIERA KANAŁY DARMOWE/NIEKODOWANE). Prowadzimy sprzedaż DEKODERÓW UNIWERSALNYCH  które są 
u nas dostepne NA WŁASNOŚĆ - BEZ ZAWIERANIA UMOWY O ABONAMENT - BEZ KUPOWANIA ŻADNEJ KABLÓWKI =BEZ ABONAMENTU


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.extremesat.pl / sklep.extremesat.pl 

obowiązujący od 25.12.2014

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu oraz Klientów. 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, 
a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień objętych Regulaminem. 
Regulamin sklepu jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedajcym a Klientem.

2. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego extremesat.pl / sklep.extremesat.pl jest firma Extreme-SAT Adam Szpoczek, 
z siedzibą w
Ligocie (k.Bielska-Białej) przy ulicy Miliardowickiej 55 wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej
przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic pod numerem 9269/2007. 

3. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim
4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe.
5. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

Sklep internetowy extremesat.pl / sklep.extremesat.pl zajmuje się sprzedażą sprzętu telewizji cyfrowej oraz akcesoriów służących do
tego celu. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia realizowane są przez przygotowanie i nadanie przesyłki kurierskiej do Klienta. Dodatkowo możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów bezpośrednio w siedzibie Firmy Extreme-SAT.

§ 2 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia oznaczją:

a) Regulamin - niniejszy Regulamin działalności Sklepu internetowego
b) Sprzedawca - wlaściciel Sklepu :

Extreme-SAT Adam Szpoczek
Miliardowicka 55
43-518 Ligota
województwo śląskie
tel: (32) 214 64 58
e-mail: biuro@extremesat.pl
REGON: 240595668
NIP : 652-164-99-76
VAT EU: PL 652-164-99-76

nr rachunku bankowego  :   ING Bank Śląski :82 1050 1256 1000 0023 1501 6846

c) Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.extremesat.pl oraz http://sklep.extremesat.pl
d) Formularz zakupu - skrypt będący częścia sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta.
e) Towar - produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
f)  Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów 
lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów 
g) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną 
przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

1.Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu
z zainstalowaną przeglądarką internetową. Zalecane przeglądarki to Mozzila FireFox oraz Google Chrome. Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może nie zapewaniać prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego
w zależności od konfiguracji przeglądarki u Klienta.

2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (tzw. skrzynki elektronicznej - adresu poczty e-mail np. kowalski@portal.pl itp.)

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1.Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznań się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
a) Zamówienia w Sklepie można składać telefonicznie* od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-18:00
oraz całodobowo drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@extremesat.pl).
b). Zamówienia telefoniczne celem realizacji muszą zostać koniecznie potwierdzone przesłaniem wiadomości e-mail przez sprzedawcę do Klienta
(
na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia).
c). poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu  (tylko na www.sklep.extremesat.pl)
d). poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez Klienta na adres dostępny na stronie intenetowej Sklepu.

*) zgodnie z obowiązującym od 25 grudnia 2014 nowym Prawem Konsumenckim zamówienia telefoniczne muszą być potwierdzane oraz zapisywane / utrwalane na trwałym nośniku np. w wiadomości e-mail.

2.
Zamówienie musi zawierać następujące dane niezbędne do jego realizacji: 

- określenie rodzaju oraz ilości zamawianego produktu (lub produktów)

- określenie rodzaju wybranej formy płatności

- dokładny adres wysyłki

- dane teleadresowe Klienta i odbiorcy przesyłki w tym w szczególności : imię i nazwisko, numer telefonu,

adres pocztowy wraz z prawidłowym kodem pocztowym. W przypadku gdy Klientem Kupującym jest firma w zamówieniu powinny zostać przesłane dodatkowo : Pełna nazwa przedsiębiorstwa oraz numer NIP.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy do zaakceptowania wiadomość e-mail
z informacjami dotyczącymi zamówienia, terminu realizacji,kosztów dostawy oraz dostępności towaru

Potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane na adres e-mail Klienta przez sprzedawcę zawiera fakturę pro-forma przedsatwiającą podsumowanie całości kosztów związanych z realizacją zamówienia czyli pełen koszt zamówionych produktów oraz koszt ich dostawy - przesyłki kurierskiej od Sprzedawcy do Klienta.


Wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę do Klienta potwierdza otrzymanie zamówienia i uwzględnia następujące informacje - dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia
                               

   - łączna cena brutto (czyli uwzględniająca obowiązujące podatki)              

   - sposób i termin zapłaty

   - sposób i termin realizacji zamówienia

   - prawo odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy                

   - informacja konsumencka

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia od Klienta przez sprzedawcę zawiera fakturę pro-forma przedstawiającą podsymowanie całości kosztów związanych z realizacją
tego zamówienia czyli pełen koszt zamówionych produktów oraz koszt ich dostawy - przesyłki kurierskiej od Sprzedawcy do Klienta

4. Po zaakceptowaniu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 powyżej:

a) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
b) sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji

5. Brak zaakceptowania wiadomości e-mail  o której mowa w pkt 3 w ciągu 4 dni od jej doręczenia, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia jakie zostało złożone przez Klienta. W tej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży a produkty będące przedmiotem zamówienia nie zostaną wysłane Klientowi.

6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uwzględnioną cenę brutto ujętą w potwierdzeniu zamówienia (kwota łączna widniejąca na fakturze pro-forma) Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Obciążenie takimi dodatkowymi kosztami może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Konsumenta w formie pisemnej (e-mail).

7. Przyjęcie przez Klienta oferty od Sprzedacy (zaakceptowanie treści wiadomości w tym w szczególności kwoty łącznej brutto wartości zamówienia) wyrażone pisemnie (np. przez wiadomość zarotną e-mail)  rozpoczyna proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę
i przygotowanie towaru do wysyłki kurierskiej.

§ 2
Realizacja zamówienia

1.Realizacja zamówienia Klienta następuje przez przygotowanie i nadanie przesyłki kurierskiej.

Przesyłki zawierające zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Zamówienia Klientów realizowane są przez nadanie przedmiotu umowy (np. dekodera) przesyłką kurierską w terminie do 3 dni roboczych od dokonania potwierdzenia zamówienia przesyłki pobraniowej (płatność przy odbiorze) lub od zaksięgowania wpłaty
na rachunek bankowy firmy extremesat (w przypadku wybrania formy płatności "przelew-przedpłata").

2.Warunek dokonania przedpłaty na rachunek bankowy nie obowiązuje, gdy Klient dokonuje platności za pobraniem (płatność kurierowi
gotówką przy dostawie zamówionej przesyłki)

3 Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4 dni, z tym zastrzeżeniem,
iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć,
jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem Sklepu.

4. W przypadku gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia,
Klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy całkowicie rezygnuje z realizacji zamówienia.

5. Dowodem zakupu dostarczanym wraz z zamówionym towarem jest Faktura VAT lub paragon fiskalny.


6. Po dokonaniu wysyłki zamówienia do Klienta, Sprzedawca przesyła potwierdzenie realizacji zamówienia w postaci wiadomości e-mail zawierającej numer nadania przesyłki kurierskiej i ewentualne informacje dodatkowe dotyczące przesyłki
np.sposób śledzenia trasy przesyłki (link do lokalizacji przesyłki kurierskiej)

7.Standardowo zamówienia Klientów realizowane są na adres znajdujący się na terenie Polski. Dodatkowo możliwe jest także zrealizowanie przesyłki zagranicznej - wymaga to indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W przypadku takiej przesyłki niestandardowej (np.zagranicznej) Klient zostanie dodatkowo odrębnie poinfomowany o dokładnym koszcie wysyłki kurierskiej przed rozpoczęciem realizacji.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną e-mail i prawo do telefonicznej weryfikacji danych Klienta, Konsumenta przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

9. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji "za pobraniem") przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia przez Klienta będą automatycznie anulowane przez Sprzedawcę.

§ 3
Sposób płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności :

a) przedpłata - przelew na rachunek bankowy fimy.Przedpłata / przelew może zostać dokonana przez Klienta po dokonaniu akceptacji wiadomości e-mail o której mowa 
w Rozdziale II
§ 1 pkt 3.W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia (numer faktury pro-forma dostarczonej w wiadomości e-mail 
od Sklepu). Za dzień otrzymania przedpłaty [przelewu] przez Sprzedawcę uważany jest dzień wpłynięcia (zaksięgowania) 
środków wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Firmy extremesat widoczny na stronie oraz w pro-formie.

b) pobranie - płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
Przy wyborze tej formy płatności kwotę należności za zamówione produkty/usługi należy uiścić gotówką przekazując ją kurierowi w momencie dostawy paczki.

Rodzaj wybranej przez Klienta formy płatności zaznaczony jest w treści faktury pro-forma 
stanowiącej potwierdzenie złożenia zamowienia i przesyłanej przez Sprzedawcę na e-mail Klienta przed realizacją.

§ 4
Termin  płatności

1. Termin płatności określony w treści faktury pro-forma przesyłanej Klientowi w wiadomości e-mail,            
która stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia od Klienta przez Sprzedawcę.

2. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie do 4 dni 
od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (od potwierdzenia tego zamówienia przez wiadomość e-mail od Klienta). 
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy termin płatności określony w fakturze pro-forma jest inny-w takim przypadku 
obowiązuje termin z faktury pro-forma.

3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Jest to dzień otrzymania wpłaty na rachunek. 
Od tego momentu liczony jest czas na realizację zamówienia przedpłatowego.

4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, 
o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

5. W sytuacji gdy w tytule przelewu Klient nie podał numeru pro-formy otrzymanej od Sprzedawcy w e-mail Sprzedawca 
podejmuje działania celem ustalnia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem.

W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, 
z którego nadany został przelew a zamówienie Klienta zostaje anulowane.

§ 5
Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.poz.827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art 34 ust. 2, art 35 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia
od umowy zawartej na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego- wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy
(moment, w którym Kupujący ub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostarczany wraz z towarem oraz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć :

a) listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany w Rozdziale I Regulaminu.
b) w postaci elektronicznej i wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazny w Regulaminie.
(Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5. Odstępując od umowy, Klient zobowiązany jest załączyć dowód sprzedaży - oryginał lub kopię faktury VAT bądź paragonu.

6. Zwracany towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

7. Zwrot towaru następuje na własny koszt i odpowiedzialność Klienta.
Zwracany towar powinen zostać przesłany przez Klienta na adres Sprzedawcy :

Extreme-SAT Adam Szpoczek, Miliardowicka 55 , 43-518 Ligota , woj. śląskie

8. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie odesłal Towaru,
Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz (towar) przedsiębiorcy nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. Zwrot należności nastąpi w formie przelewu na konto bankowe z którego otrzymany byl przelew
od Klienta a  w przypadku gdy wybraną formą płatności przez Klienta było pobranie - na konto wskazane przez Klienta.


12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia(Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia towaru). Zwrot kosztów dostarczenia dotyczy kosztu przesyłki od Sprzedawcy do Klienta i nie dotyczy kosztu odsyłki towaru przez Klienta (kosztu przesyłki zwrotnej towaru od Klienta do Sprzedawcy).
Koszt zwrotnej przesyłki (koszt przesłania paczki z towarem od Klienta do Sprzedawcy) ponosi Klient i opłata ta nie podlega zwrotowi.

13. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

14. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dzwiękowych
lub wizualnych albo programów koputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu,
jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Rozdział III
Odpwiedzialność za Towar i  Warunki Gwarancji

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają pełną gwarancję producenta obejmującą okres 24 miesięcy
od daty sprzedaży widniejącej na dokumencie zakupu (Fakturze VAT lub paragonie).

2. Podstawą do gwarncji jest Faktura VAT lub paragon fiskalny otrzmany wraz z zamówionym produktem.
Szczegółowe warunki gwarancji dotyczącej danego produktu sprecyzowne są przez producena w karcie gwarancyjnej produktu.

3. W sytuacji gdy produkty nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej dokumentem potwierdzającym gwarancję jest Faktura VAT
lub paragon fiskalny.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedawany towar posiada wadę fizyczną (rękojmia)

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności
lub przeznaczenia.

b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca
nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
d) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym

6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku stwierdzenia jej przed upływem dwóch lat
od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten rozpoczyna swój bieg ponownie w razie wymiany produktu.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient najpózniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w regulaminie sklepu extremesat.Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 8)

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) zażądać usunięcia wady,
c) zażądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernch niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

9. Sprzedawca jest zobowiązany - na swój koszt - wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Termin na dokonanie tej wymiany wynosi do 14 dni.

10. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację
i wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres : Miliardowicka 55,43-518 Ligota

11. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załącznia pisemnego oświadczenia zawierającego nastepujące dane : dane osobowe reklamującego
 - imię, nazwisko, dokładny adres zamieszania, adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia,
dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.
Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załącznia dowodu sprzedaży - najlepiej oryginału lub kopi faktury VAT
albo paragonu.Gotowy formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

12.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane w terminie  dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci nabywcy równowartość
ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.


13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą reklamacji Klient może uzyskać wskazówki,
dzwonioąć pod numer telefonu Sprzedawcy : 32 214 64 58 (koszt jak za połączenie lokalne).


Rozdział IV
Sposób i koszty dostawy

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy :

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) lub płatność przy odbiorze towaru od Sprzedawcy  

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

2. Koszty dostawy i odbioru zamówionego towaru :

a) odbiór osobisty towaru od Sprzedawcy w jego siedzibie - bezpłatnie
b) koszty dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

- w przypadku standardowych przesyłek o wadze do 3 kg koszt dostawy kurierskiej wynosi w zależności
od formy płatności wybranej przez Klienta odpowiednio:

- 16,99 zł. brutto (przy wyborze formy płatności "przedpłata/przelew")
- 21,99 zł. brutto (przy wyborze formy płatności "pobranie / płatność przy odbiorze)

cennik przesyłek kurierskich i dodatkowe informacje na temat dostawy tutaj : >>dostawa i wysyłka<<

- w przypadku przesyłek innych niż standardowe koszt realizacji przesyłki kurierskiej ustalany jest zawsze indywidualnie a o dokładnym koszcie usługi wysyłki paczki Klient jest informowany w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - w treści faktury pro forma wysyłanej na e-mail Klienta.

Produkty dostarczane są w opakowaniach właściwie zabezpieczających je przed uszkodzeniem w transporcie -tekturowe pudełka, folia,styropian itp. Przesyłki dostarczane są wyłącznie poprzez firmę kurierską DPD zapewniającą najwyższy standard jakości oraz bezpieczeństwa przesyłki.

3. Koszt dostawy ponosi Klient , chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
W przypadku, gdy opakowanie
przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki
i w obecności kuriera sporządzić protoków szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą
w celu wyjaśnienia sprawy i ustalenia dalszego toku postepowania.


Rozdział V
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.Skladając zamówienie Klient wyraża zagodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
i nie stanowią przedmiotu sprzedaży do innych podmiotów gospodarczych ani osób trzecich. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Twoich danych określone są w naszej >>polityce prywatności<<


Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych"
(Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Rozdział VI
Polityka cookies

1.Serwis internetowy i sklep extremesat.pl / sklep.extremesat.pl dla usprawnienia funkcjonowania korzysta z plików "cookies" 
zwanych "ciasteczkami internetowymi". Nasza polityka cookies opisana szczegółowo jest tutaj : >>polityka cookies<<

VII 
Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

2.Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję ich producentów 

3.Klientowi przysługuje prawo do gwarancji nie wyłącza ono jednak prawa do rękojmi

4.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny  
w terminie do 14 dni licząc od dnia objęcia w posiadanie rzeczy stanowiącej przedmiot umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w myśl ustawy Prawo Konsumenckie z dnia 30.05.2014 obowiązującej od 25.12.2014 (art 27. Dz.U. poz.827)

5. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży

6. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem 
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu

9. Sprzedawca i właściciel sklepu internetowego extremesat.pl / sklep.extremesat.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w niniejszym regulaminie. O zmianach Klient zostanie poinformowany przez sklep poprzez opublikowanie nowej treści regulaminu na stronie extremesat.pl / sklep.extremesat.pl

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy  dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej i obowiązuje od 25.12.2014

12. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Dla umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersje Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. 
Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

VIII 
Załączniki do Regulaminu sklepu extremesat.pl / sklep.extremesat.pl

Do oczytu plików udostępnianych w formie załącznika do Regulaminu potrzebny jest program, który czyta pliki zapisane w formacie  PDF 
np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader który można pobrać >tutaj<
 

Załącznik nr 1: Formularz reklamacyjny

Załącznik nr 2: Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 3: Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 4: Informacja konsumencka


Zobacz także :

- polityka prywatności 

- polityka cookies

- polityka RODO

- dostawa i wysyłka

Właścicielem sklepu internetowego extremesat.pl / sklep.extremesat.pl jest: 

Extreme-SAT Adam Szpoczek
Miliardowicka 55
43-518 Ligota
NIP:652-164-99-76
REGON:240595668 

Życzymy udanych zakupów